Адреса:

Електротехнички факултет

Патре 5 78000 Бања Лука

Email:

savezstudenata@etfbl.net